SCE_obrazek
Historia firmy Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
W 2000r. Spólka Ciepłowniczo - Energetyczna "Jaworzno III" Sp. z o.o. w Jaworznie obchodziła jubileusz "25 - lecia systemu ciepłowniczego w Jaworznie".

 Historia przedsiębiorstwa ciepłowniczego jako wydzielonego podmiotu zajmującego się dystrybucją energii cieplnej
w Jaworznie sięga 01.02.1975 roku.
 
Wtedy to z połączenia Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej, Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji oraz Miejskiej Służby Drogowej, powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w którego strukturach funkcjonował Zakład Cieplny.
 
1 stycznia 1983 roku system ciepłowniczy w Jaworznie przejęło Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej   w Katowicach, które utworzyło Zakład Cieplny w Jaworznie - administrujący systemem ciepłowniczym Jaworzna.
1 stycznia 1989 roku utworzony został w WPEC w Katowicach - w miejsce Zakładu Cieplnego w Jaworznie - działający na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym Okręgowy Zakład Nr 10 w Jaworznie.
1 września 1991 roku, w oparciu o Zarządzenie Nr 150/91 Wojewody Katowickiego, nastepuje podział WPEC w Katowicach na jedenaście samodzielnych i samofinansujących się przedsiębiorstw państwowych, w wyniku którego powstaje min. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jaworznie, które następnie zostaje skomunalizowane.
9 listopada 1992 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jaworznie zostaje przekształcone w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Jaworzno, która przyjmuje nazwę - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o. o.
 
W wyniku Uchwały Nadzwyczajego Zgromadzenia Wspólników MPEC Sp. z o.o. w Jaworznie z 26 marca 1997 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia nowych udziałów przez Elektrownię Jaworzno III S.A., w dniu 8 kwietnia 1997 roku powstaje Spółka Ciepłowniczo - Energetyczna Jaworzno III sp. z o.o. w Jaworznie, w której Elektrownia "Jaworzno III" S.A. objęła większościowy pakiet udziałów.
W 2000 roku SCE weszła w skład Grupy Kapitałowej PKE S.A.
6 grudnia 2006 roku, w związku z realizacją rządowego „Programu dla elektroenergetyki”, który zakładał utworzenie czterech dużych podmiotów gospodarczych, konsolidujących zarówno dystrybutorów jak i wytwórców energii, powstała spółka Energetyka Południe S.A.
9 maja 2007 roku Skarb Państwa wniósł do Energetyki Południe S.A. akcje Południowego Koncernu Energetycznego S.A.,  została utworzona spółka TAURON Polska Energia S.A. W wyniku tych operacji kapitałowych, SCE Jaworzno III Sp. z o.o. obecnie wchodzi w skład grupy kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.